Inhalt

Obsah

 

 

01 Úvod   06 Odkiaľ pochádza elektrický prúd zo zásuvky?
02 O atómoch   07 Elektrárne
03 Niečo o stavebných kameňoch jadra   08 Ochrana
04 Zvláštna látka   09 Koniec
05 Dôležitá otázka